• • لطفا برای نام نویسی در کلاس های
  • • گروه نوازی با آموزشگاه تماس بگیرید
  • • گروه نوازی تار -گیتار- و سازهای ملی و کلاسیک
  • • تلفن های آموزشگاه 88670868-02188784988
  • • به فرزندانمان هنر و فرهنگ ایران را بیاموزیم