برگزاری کلاس های غیر حضوری در همه ی رشته های موسیقی به شکل اینترنتی-اطلاعات بیشتر:02188784988-02188670868 , آوای انتظار آهنگ بادی نری باخ با اجرای کیوان ساکت با ارسال 65846 به 8989. , نام وزیری به احترام استاد بزرگ موسیقی، علینقی وزیری بر این آموزشگاه گذاشته شده است. , آموزشگاه موسیقی وزیری با دعوت از گروهی از بهترین استاد ها و هنرآموزان در راستای اشاعه فرهنگ ایران گام بر میدارد , +98-2188784988 +98-2188670868